پس زمینه پارالاکس

کتاب مجموعه استاندارد‌های طراحی شهری

معرفی کتاب مجموعه استاندارد‌های طراحی شهری


امروزه، کالبد شهرهاي ايراني به دليل عدم انسجام و يکپارچگي، اغتشاش بصري و عملکردي، کاهش قدرت بروز هويت اصيل ايراني - اسلامي، و ... در کانون توجه مسئولان و برنامه‌ريزان ارشد جامعه قرار گرفته است. جلوگيري از بروز اشتباهات گذشته و تدوين مسيري روشن براي تحقق طراحي شهري مطلوب، نيازمند دسترسي به منابع اصيل، قابل اعتماد و جهان‌شمول است تا به کمک آنها خواسته‌ها و تمايلات موردنظر در عرصه طراحي شهري به منصه ظهور برسد و کتاب حاضر در همين راستا ترجمه شده است.

ممکن است در نگاه اول، حجم عظيم کتاب و ترجمه آن - که تا زمان چاپ کتاب بزرگ‌ترين کتاب مرجع ترجمه‌ شده در عرصه شهرسازي کشور عزيزمان ايران است - اين سؤال را در ذهن خواننده مشتاق و دانش‌پژوه برمي‌انگيزد که آيا به واقع نيازي به ترجمه کل مطالب چنين کتاب عظيمي وجود داشت؟ و آيا بهتر نبود بخش‌هايي از کتاب براي استفاده محققان و افارد اهل حرفه ترجمه شود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد به چهار ويژگي کلان کتاب حاضر اشاره نمود که حجم عظيم کار صورت‌گرفته را توجيه مي‌نمايد: اول، وجود بيش از 75 مقاله نگاشته‌شده در سراسر قرن بيستم ميلادي توسط نويسندگان شهير و سرشناس عرصه طراحي شهري؛ دوم، جهان‌ شمول بودن بنيان‌ها، مفاهيم و ارزش‌هاي مطرح در کتاب و عدم تکيه بر معيارهاي طراحي شهري معاصر غربي؛ سوم، ارائه متون کلاسيک و ارزشمند طراحي شهري در کنار متون مرتبط تخصصي در بسياري از رشته‌هاي وابسته به طراحي شهري؛ و چهارم، عدم اکتفا به ارائه استانداردهاي کمّي و اتکا به رويکردي کيفي جهت افزايش قدرت انطباق با شهرهاي معاصر در هر نقطه از جهان. اجتماع اين چهار ويژگي کتاب حاضر را به عنوان مرجعي ارزشمند و قابل اعتماد در عرصه طراحي شهري و برنامه‌ريزي کالبدي مطرح مي‌سازد که به عنوان يک مجموعه مرجع کامل، حائز ارزش و اعتباري منحصر به فرد است و حذف بخشي از آن، اعتبار کل مجموعه را مخدوش مي‌ساخت و به همين دليل ترجمه کل کتاب براي دسترسي دانشجويان، متخصصان و مسئولان عرصه‌هاي برنامه‌ريزي شهري، طراحي شهري، معماري و معماري منظر و متخصصان محيط زيست مدنظر قرار گرفت.