کتاب توانمندسازی شهروندان در سکونت‌گاه‌های تصرفی

معرفی کتاب توانمندسازی شهروندان در سکونتگاه‌های تصرفی

با رشد سريع جمعيت شهرنشين در جهان، فقر شهري نيز در کشورهاي مختلف جهان به ويژه در آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين به شدت شايع شده است به طوري که در اغلب شهرهاي جهان بين 30 الي 60 درصد جمعيت شهري، ساکن زاغه‌ها و سکونتگاه‌هاي تصرفي و غيررسمي هستند. حقوق مدني و سياسي اين افراد يا ناديده گرفته مي‌شود يا همواره مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. آنها با محروميت‌هاي متعددي مواجه هستند که شامل گرسنگي، ساعات طولاني کار در ازاي دستمزدي اندک، مريضي و آسيب‌هاي جسمي، مرگ زودرس ناشي از شرايط نامناسب زيست و عدم يا کمبود دسترسي به آب آشاميدني، خدمات بهداشتي و مراکز درماني مي‌شود. بسياري از اين افراد همواره در معرض خطر دائمي تخليه‌ي سکونتگاه و ديگر انواع خشونت‌هاي شهري قرار دارند.

هيچ‌يک از اين مشکلات را نمي‌توان بدون تغييرات محلي رفع نمود و کتاب حاضر سعي مي‌کند مفاهيم مرتبط با توانمندسازي را از تجربيات جهاني استخراج و به خوانندگان علاقه‌مند ارائه نمايد. اين کتاب بيان مي‌دارد که فقر شهري با شکست دولت‌ها و سازمان‌هاي حامي در حمايت از فرايند‌هاي محلي تحکيم شده است و بنابراين اقدام ضروري در اين زمينه، هدايت کمک‌ها و حمايت‌هاي موجود به سمت سازمان‌هاي محلي است.

کتاب شامل نمونه‌هاي موردي از سازمان‌هاي دولتي خلاق و نوآور (در تايلند، مکزيک، فيليپين و نيکاراگوئه) و فرايندهاي ايجادشده در سطح اجتماعات شهري (در هند، آفريقاي جنوبي، پاکستان و برزيل) است که رويکردهاي مؤثرتري را براي کاهش فقر شهري به ‌تصوير مي‌کشند. چنين رويکردهايي شامل تقويت سازمان‌هاي فقرا و بي‌خانمانان به شيوه‌اي است که با ايجاد حس مسئوليت‌پذيري در قبال اعضا آنها را قادر مي‌سازد تا راه‌حل‌هاي خويش را به‌وجود بياورند و ظرفيت بيشتري براي بحث و چانه‌زني با نهاد‌هاي تأمين‌کننده‌ي زيرساخت‌ها، خدمات، اعتبار و زمين لازم براي ساخت مسکن در خود ايجاد نمايند. چنين حمايتي از فرايندهاي محلي براي کاهش فقر شهري ضروري است.

از آنجايي که موضوع توانمندسازي اجتماعات شهري در دستور کار نهادها و سازمان‌هاي مختلف شهري کشور عزيزمان قرار گرفته است، آشنايي با تجربيات تأثيرگذار توانمندسازي در نقاط مختف جهان مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق پروژه‌هاي کارامد و مؤثر حرفه‌اي توسط برنامه‌ريزان و نيز انجام پژوهش‌هاي موفق دانشگاهي توسط دانشجويان مشتاق شود.